Údržby záhrad

ÚDRŽBA ZÁHONOV

 • rez drevín
 • rez trvaliek a tráv
 • hnojenie
 • postrekovanie
 • odburinenie
 • dopĺňanie mulčovacími materiálmi
 • dosadenie rastlín
 • celková úprava záhonov

ÚDRŽBA ZÁVLAHY

 • spustenie závlahy
 • zazimovanie závlahy
 • výmena trysiek
 • výmena postrekovačov
 • údržba čerpacích a filtračných zariadení
 • kontrola kvapkovej závlahy

ÚDRŽBA TRÁVNIKA

 • kosenie
 • orezávanie okrajov
 • vertikutácia
 • hnojenie
 • odburinenie
 • postrekovanie proti chorobám a hubám
 • valcovanie
 • vyhrabávanie
 • dosev trávnika

ÚDRŽBA JAZIEROK

 • odstránenie kalov z dna
 • odstránenie rias
 • úprava tvrdosti a ph vody
 • redukcia bahna
 • stabilizácia kyslíka