Závlahy

Na závlahy je potrebné myslieť už pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby. Každý projekt automatického závlahového systému  vychádza z riešenia sadovníckych úprav a nadväzuje na situovanie výsadieb, hraníc objektu a spevnených plôch. Vybudovanie automatickej závlahy je riešenie trvalé a zabezpečí bezpečnú a pravidelnú zálievku sadových plôch v čase vašej neprítomnosti. Jej vybudovanie si vyžaduje stavebnú pripravenosť.

Používame profesionálne zavlažovacie systémy HUNTER,  sú vyrobené z kvalitných materiálov a  zabezpečené plne automatickými ovládacími jednotkami, ktoré riadia celý systém závlahy.

Ak nemáte na pozemku studňu ani studňovú šachtu, nevadí, v našej réžii zabezpečíme aj tieto práce.

Na vypracovanie cenovej ponuky je potrebná  osobná obhliadka pozemku.  Náš pracovník príde a zameria všetko potrebné.